درباره پدیسار انفورماتیک

پدیسارانفورماتیک یک شرکت ارایه خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) است. بیشتر مشتریان ما بانکها، شرکتها و سازمانهای بزرگ و میان اندازه دولتی و خصوصی هستند. شرکت از آغاز در سال ۱۳۷۵ به صورت یک شرکت سهامی خاص تاسیس شد و از شهریور ۹۷ شرکت توسعه تجارت داتام مالک صددرصد سهام آن شد.

 
24

سال تجربه


146

پروژه های تکمیل شده


104

نیروی متخصص


30

سازمان بزرگ