دسترسی سریع به محتوای آموزشی بانک ایران زمین

دانلود فایل 1 آموزش حقوق بانکی 2

دانلود فایل 2 آموزش حقوق بانکی 2

دانلود فایل 3 آموزش حقوق بانکی 2

دانلود فایل 4 آموزش حقوق بانکی 2

دانلود فایل 5 آموزش حقوق بانکی 2

دانلود فایل 6 آموزش حقوق بانکی 2

پادکست 1 - سرفصل های مربوط به اعتبار اسنادی داخلی

پادکست 2 - تاریخچه اعتبار اسناد داخلی

پادکست 3 - اجزای اعتبار اسنادی

پادکست 4 - مفاهیم اجزای اعتبار اسنادی

پادکست 5 - پیش فاکتور در اعتبار اسنادی

پادکست 6 - شرایط گشایش اعتبار اسنادی

پادکست 7 - کنترل های لازم جهت گشایش اعتبار اسنادی

پادکست 8 - مدارک لازم جهت گشایش اعتبار اسنادی

پادکست 9 - مصوبه اعتباری چیست؟

پادکست 10 - تامین مالی اعتبار در اعتبار اسنادی

پادکست 11 - انواع اعتبار اسناد داخلی از منظر نوع پرداخت

پادکست 12 - وثایق و سررسید در اعتبار اسنادی

پادکست 13 - فرم ابلاغ اعتبار اسنادی

پادکست 14 - اسناد مورد نیاز مطابق ال سی جهت معامله در اعتبار اسنادی

پادکست 15 - سایر شرایط مندرج در متن اعتبار اسنادی

پادکست 16 - وظایف بانک کارگزار در اعتبار اسنادی

پادکست 17 - تنزیل اعتبار اسنادی
 
جزوه راهنمای ايستگاه کاری صیاد در درگاه خدمات الکترونیک بانک مرکزی

دانلود
 
جزوه اموزشی مراحل ثبت چک صیادی در اینترنت بانک اشخاص حقوقی یا حقیقی مشترک دارای شرایط برداشت جدید

دانلود
 
جزوه راهنمای مراحل ثبت، تایید و انتقال چک در اینترنت بانک

دانلود
 
کتابچه راهنمای صدور، دریافت و انتقال چک های جدید

دانلود

آموزش سرویسهای سامانه پیچک

 
 
 

آموزش امور امنیت شعب بانک

 
 
 

آموزش قانون اصلاح چک